Close

Студенти

Студенти от Технически университет – София гостуваха на фирма „Димитров“

Студенти във фабрика Димитров

С рози и „Добре дошли“ бяха посрещнати студентите и техните преподаватели от Технически университет – София. Те изучават различни специалности във връзка с дизайна и технологията на облеклото, както и инженерен дизайн. Посещението на млади хора и привличането им като висококвалифицирани специалисти в „Димитров“ не е изключение, а вече е традиция. Собственикът Магдален Димитров разказа […]

Read More